Ben je vrij je eigen levenspad te kiezen?
11 maart 2021 
8 min. leestijd

Ben je vrij je eigen levenspad te kiezen?

Ben je vrij je eigen levenspad te kiezen?

Deze vraag raakt aan vele thema’s die in mijn dagelijkse praktijk aan de orde komen. Controle, maakbaarheid, creatie, visualisatie, weerstand, lijden, overleving, vrijheid, innerlijke autoriteit, (on)macht, onzekerheid, angst, oordelen, onveiligheid, schuld, schaamte, frustratie, eenzaamheid, onrechtvaardigheid, etc.

Het onderstaande gedicht van Hans Stolp verwoordt voor mij op prachtige directe wijze de richting waarin we de vraag of we vrij zijn om ons eigen levenspad te kiezen kunnen onderzoeken.

Vele wegen kent het leven

Niet jij kiest de weg, de weg kiest jou

Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen
 is er één die jij te gaan hebt.
 Die éne is voor jou. Die ene slechts.
 En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.
 De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
 De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
 Met onwil om de kuilen en de stenen,
 met verzet omdat de zon een weg
 die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
 Of met de wil om aan het einde van die weg
 milder te zijn, en wijzer, dan aan het begin.
 De weg koos jou, kies jij ook hem?

Hans Stolp naar Dag Hammarskjöl

Beschikken wij over een vrije wil?

Beschikken wij over de vrije wil om ons eigen levenspad te kiezen of zijn we alleen maar vrij, of misschien beter gezegd onvrij, in de wijze waarop we ons levenspad beoordelen? Om te kunnen starten met het onderzoek is het belangrijk het vertrekpunt vast te stellen van waaruit je naar het leven kijkt.
Ben je een mens (body/mind) met een (spiritueel) bewustzijn of ben je een spiritueel wezen (bewustzijn / energie in beweging) dat zich via onze tijdelijke body/mind in het aardse leven tot uitdrukking brengt?

Je bent een mens met (spiritueel) bewustzijn

Als je in je zelfonderzoek uitgaat van het vertrekpunt dat je een mens bent met (spiritueel) bewustzijn, dan is het aannemelijk te denken dat jij het bent die verantwoordelijk is voor de afstemming op die- of datgene dat jou de weg wijst in je leven. God / universele intelligentie / gidsen / hoger bewustzijn /  aartsengelen, opgestegen lichtmeesters, overleden voorouders, etc. Afhankelijk van hoe je erin slaagt de tekenen van het universum te ontvangen en juist te interpreteren hoe duidelijker jij jouw levenspad voor je ziet, hoe minder angstig je hoeft te zijn een afslag te missen of zelfs helemaal niet op je eigen levenspad te lopen.

Het voelt dan alsof je een vrije wil hebt die je vooral heel angstig kan maken dat je nog niet in staat bent het juiste te willen.

Vanuit dit vertrekpunt geeft het gedicht van Hans Stolp aan, dat jij je geen zorgen hoeft te maken over jouw levenspad op zichzelf. Je hebt geen vrije wil om je levenspad te kiezen en je kunt dus ook geen verkeerde afslagen nemen. Jouw vrije wil beperkt zich tot de wijze waarop je je verhoudt tot datgene wat zich op jouw levenspad aandient. Wijs je het af of kies je ervoor liefde op te brengen voor wát zich aandient?

Hans Stolp nodig je in dit gedicht uit om niet langer te oordelen over de wijze waarop de ervaringen zich aandienen, maar steeds weer in neutraliteit (of liever nog vanuit een liefdevolle benadering)  je over te geven aan de realiteit van jouw leven. Dat is de keuze die jij kunt maken.

Je bent het bewustzijn dat jouw body/mind tot leven brengt

Ben je via je zelfonderzoek al tot de ervaring gekomen dat jij Bewustzijn bent en dat Bewustzijn zich ook via jouw Body/Mind tot uitdrukking brengt, dan weet je dat jouw levenspad zich elk moment, in het hier en nu, weer opnieuw voor jouw ontvouwt. Jij en je levenspad zijn geen twee afzonderlijk te onderscheiden onderwerpen van observatie. Jij bént jouw levenspad.

Jij bént jouw levenspad

Als jij je levenspad bént, betekent dit dat het leven zich elk moment weer aan jou ontvouwt. Jij hoeft niets te doen, je hébt geen controle en het leven is al helemaal niet maakbaar. Het leven is als een toneelstuk. Het “duwt” jou in een rol en tegelijkertijd neem je waar welke sensaties (gevoelens en gedachten) deze rol in jou teweegbrengen. Ook al zijn de sensaties heftig (op het niveau van de psyche), brengen ze je misschien zelf wel in levensgevaar, toch zijn ze neutraal van zichzelf.
Lees hier de parabel over de Chinese boer en zijn paard om dit principe beter te kunnen begrijpen.

Jouw rol in het leven

Je bent toeschouwer / waarnemer van het toneelstuk, waarin de held niet tot zijn recht komt als er geen slechterik is. Maar voor de acteurs maakt het niet uit welke rol ze toebedeeld krijgen. Wel is het relevant dat een ieder zijn rol met overgave aan de rol tot uitdrukking brengt. Ben je in de rol van slechterik terecht gekomen, wéés dan ook de slechterik. Ben je in de rol van held terecht gekomen, wéés dan ook de held. Het leven kiest jouw rol, de levensweg kiest jouw potentieel. Geef je eraan over, oordeel niet over de rol van ander (tenzij je in de rol van rechter bent terecht gekomen en spreek je oordelen uit!) en klaag niet over je eigen rol (tenzij je in de rol van slachtoffer bent terecht gekomen, doe dan luidkeels je beklag!).

Inzicht in jouw rol

De wijze waarop je tot expressie komt wordt o.a. bepaald door het DNA van je levensvorm. Een rode bloem bloeit rood, werkbijen werken zich letterlijk dood, en een mens brengt via haar persoonlijkheid (kwaliteiten / talenten / ontwikkelingspotentieel zoals we die bijvoorbeeld via een horoscoop objectief kunnen waarnemen) zichzelf tot uitdrukking.
Er is geen vrije wil in de wijze waarop deze tot uitdrukking wordt gebracht, het leven benut elk potentieel in al zijn diversiteit. Er is geen goed en ook geen fout. Hoger Bewustzijn leeft het potentieel van jouw Bewustzijn uit via jouw Body/Mind.

Synchroniciteit en (co)creatie

Jouw levensweg is niet een weg die je kunt volgen. Je levensweg ontvouwt zich in het moment dat je je stappen zet. Dit gebeurt op basis van synchroniciteit en (co)creatie.
Alles is energie en alles heeft zijn eigen frequentie. De frequentie die jij uitzendt wordt je in de duale wereld gespiegeld middels manifestaties. Loop je op straat met een innerlijke glimlach, ontmoet je mensen die vriendelijk naar je glimlachen. Voel je liefde en waardering voor jezelf, dan trek je mensen aan die hun liefde en waardering naar jou uitstralen. Je bent dus altijd eerst zelf aan zet door je energie / frequentie af te stemmen op datgene wat je wilt ontvangen en de wereld reageert.

Jouw Verlangen wijst je de weg

Hoe kun je nu weten wat je wilt ontvangen? Dit wéét je door contact te maken met je verlangen. Hoger Bewustzijn, jouw essentie, communiceert met jou via je verlangen.
Hoger Bewustzijn laat via jouw verlangens aan jou weten welke potentieel voor jou klaar ligt om tot manifestatie te brengen. Verlangen nodigt je uit om contact te maken met het gevoel dat het verlangen in je oproept. Dit leidt direct tot een verandering van de frequentie van de energie in je Body/Mind systeem. Wat je uitstraalt trek je aan…
Esther Hicks (channelt Abraham) noemt dit “in je Vortex stappen”. Je stapt dan weer direct in je kracht, stemt je af op je innerlijke kompas en vervolgt dan moeiteloos de weg die zich door je heen ontvouwt. Jij valt samen met je weg. Je bént de weg.

De weg van de (minste) weerstand

Niet altijd lukt het je meteen het contact met je Verlangen tot stand te brengen. Vanuit onze Body/Mind kunnen er nog de nodige beperkende gedachten opkomen die het Verlangen wegduwen of vervormen naar een meer bekend of acceptabel beeld.
De weerstand komt meestal voort uit onze innerlijke criticus (de strenge ouder). De vervorming van het verlangen komt vaak voort uit het overlevingsmechanisme dat ons innerlijk kind heeft ontwikkelt als reactie op pijnlijke ervaringen.

Oefening Verlangen ontvangen

 1. Zorg voor een rustig moment voor jezelf waarin je je met je aandacht even helemaal op jezelf kunt richten.
 2. Leg je ene hand op je buik en je andere hand op je borstbeen ter hoogte van je hart(chakra).
 3. Maak even helemaal contact met de “open lege ruimte” in jezelf.
 4. Nodig Hoger Bewustzijn uit om jouw allergrootste Verlangen in jou kenbaar te maken. (Dit kan ook worden gefocust op een thema, b.v. werk of relatie).
 5. Neem ruim de tijd.
 6. Wat er nu kan gebeuren is dat je ingevingen krijgt, beelden verschijnen, maar misschien ook alleen maar een gevoel krijgt dat iets laat voelen als “rust”, “ontspanning”, “even niets hoeven doen”, "vrijheid" etc. Alles wat er gebeurd (ook al lijkt dat “niets”) bevat informatie over jouw verlangen op dit moment. Forceer niets.

Als je het gevoel / de energie / de frequentie van je Verlangen vrij voelt resoneren in je systeem, blijf er dan nog even van genieten. De magie kan nu zijn werk doen!

Je Body/Mind opnieuw programmeren

Wanneer er een gedachte of gevoel opkomt waarover je meteen teleurstelling voelt omdat je niet weet hoe je dit dan mogelijk moet maken, omdat je niet gelooft dat het mogelijk is, dat je meteen afwijst om welke reden dan ook, keer dan even terug naar het oorspronkelijke gevoel, vóór de teleurstelling er over heen kwam.
Vervolgens kun je er een innerlijke dialoog over opzetten vanuit je gezonde volwassen zelf (zetelt in het hart) met enerzijds je innerlijke kind (zetelt in je buik) en anderzijds met de strenge ouder (zetelt in je keel).

 1. Leg je hand op het midden van je borstbeen ter hoogte van je hart. Je maakt contact met de leidinggevende gezonde innerlijke volwassene in jezelf.
 2. Visualiseer links voor je, je innerlijke kind.
 3. Visualiseer rechts voor je, je innerlijke criticus / strenge ouder

 4. Ga terug naar je Verlangen en observeer vanuit je gezonde volwassene positie de reactie van je innerlijke kind.
 5. Kijk naar de leeftijd die ze aanneemt en welke emoties er bij je innerlijke kind omhoog komen.
 6. Benader haar op een wijze die past bij de leeftijd van je innerlijke kind, geef je kind alle erkenning die ze nodig heeft en neem het op een veilige manier mee naar de nieuwe situatie (Verlangen). Laat haar zien dat JIJ, je innerlijke volwassene, degene is die het kind “draagt” en “veilig” houdt. Er kan niets gebeuren wat het kind niet aan kan.

 7.  Ga terug naar je Verlangen en observeer vanuit je gezonde volwassene positie de reactie van je innerlijke criticus (strenge ouder).
 8.  Ervaar hoe deze innerlijke criticus zijn best doet om jou te behoeden voor pijn en verlies van controle. Zie ook dat het de pijn is van je vader of moeder (of andere gezagdrager). Je kunt nu vanuit je hart (gezonde volwassene) de leiding overnemen. Als je wilt kun je innerlijke criticus bedanken voor de "zorg" en duidelijk en beslist aangeven dat jij, hoe spannend je het ook nog vind,  ervoor kiest te leven vanuit je Verlangen. Wellicht ontstaat er nog een gesprek met allerlei mitsen en maren, dat is prima, zolang je maar blijft afstemmen op jouw Verlangen en wéét dat jij dit Verlangen alleen maar hoeft te ontvangen en door te geleiden in je leven.
 9. Maak nog even goed contact met je Verlangen en draag dit actief mee in je bewustzijn door je dagelijkse leven heen.   

 

Ben je vrij je eigen levenspad te kiezen?

Het antwoord op deze vraag vraagt om nuance. Ja, je kunt kiezen in welke mate je weerstand biedt aan je pad door vanuit je Body/Mind controle te willen houden en te denken dat je het beter weet dan het leven ZELF.
Maar het echte antwoord luidt "Nee".  Jouw levenspad ontvouwt zich door jou heen, jouw energetische frequentie volgend, dat voortkomt uit het door je Hoger Bewustzijn ingefluisterde Verlangen (intuïtie).
Hoe meer je afgestemd bent op je Verlangen, hoe meer je voelt dat je door je intuïtie gedragen wordt door het leven heen. Jij (je Body/Mind) weet echt niet welke kan je op moet gaan. Deze kan alleen terugkijken en zien dat je blijkbaar stappen hebt gezet of een ontwikkeling hebt doorgemaakt. Door je over te durven geven aan het volgen van je Verlangen geef je ruimte aan jezelf, aan je levenspad. 

Spirituele Begeleiding langs jouw levenspad? 

Ben jij geïnspireerd in het ontvangen van spirituele begeleiding langs jouw levenspad? Klik dan hier.

Over de schrijver
Iris Lenderink (1966) Spiritueel coach | Professioneel Astroloog | Heldervoelend - Helderwetend - Helderziend | Begeleider familieopstellingen | Spiritueel leraar en levenscoach voor non-dualiteit, zingeving en ontwaken
Reactie plaatsen