Spirituele begeleiding zelfrealisatie


Spiritueel leraar 


voor non-dualiteit en zelfrealisatie

Meer ontdekken...


Spiritueel leraar - Non-dualiteit & zelfrealisatie

Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Wat is non-dualiteit?

Non-dualiteit (Advaita Vedanta) is de levensfilosofie die ten grondslag ligt aan vrijwel elke oorspronkelijke religie zoals het soefisme, boeddhisme, hindoeïsme, christendom, etc.  
Non-dualiteit betekent letterlijk géén twee. Dit verwijst naar de waarneming dat de bron van het leven en de manifestatie van de levensvorm niet van elkaar te scheiden zijn. Bijvoorbeeld: de golf en de oceaan zijn géén twee. De golf vind zijn oorsprong in de oceaan, bestaat uit oceaan en keert weer terug in de oceaan. Dit is een metafoor die voor elke levensvorm en dus ook voor ons als mens van toepassing is. Elke beleving van afgescheidenheid is een constructie van ons denken en daarmee direct verantwoordelijk voor ons menselijke lijden.
Het leren doorzien van onze non-duale essentie leidt direct tot het ervaren innerlijke rust en harmonie. 

Ik ben een zeer geduldige leraar en kan heel gemakkelijk af stemmen op dát wat zich in jouw leven aandient als leerstof om je non-duale essentie te leren (h)ekennen. 
Het is mijn passie en missie om jou in contact te brengen met het pure gewaarzijn dát jij bent.

Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Wat is zelfrealisatie?

Zelfrealisatie betekent volgens Carl Gustav Jung dat je je ware authentieke "zelf" tot expressie brengt. Je manifesteert je leven precies overeenkomstig jouw unieke blauwdruk.  Zelfrealisatie is volgens Jung de hoogst haalbare vorm van het ervaren van zingeving en levensgeluk. Zelfrealisatie is het gevolg van het bewuste inzicht in de werking van jouw body/mind en ego, het doorzien van overlevingsmechanismen, ontmaskeren van belemmerende overtuigingen en vooral inzicht in jouw ware natuur. Zelfrealisatie is een langdurig en intensief proces van spiegelwerk en zelfonderzoek. Zelfrealisatie is mijn passie en mijn missie. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Ik ben graag jouw gids, jouw leraar, jouw begeleider langs jouw levenspad op weg naar zelfrealisatie. Paulo Coehlo zei het al:
Pas wanneer jij de moed toont om jouw weg te gaan, toont de weg zich aan jou. 

Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Wat is spiritueel ontwaken?

Spiritueel ontwaken houdt in dat je de illusie van de afgescheidenheid ten diepste hebt doorzien en niet meer terug kunt vallen in het lijden, veroorzaakt door het menselijke denken. Spiritueel ontwaakt zijn betekent niet dat je geen pijn meer voelt, geen verdriet meer ervaart of boos kunt worden. Dat zijn functionele menselijke emoties die opkomen en weer afzakken als gevolg van ervaringen in de dagelijkse dualiteit van het leven. Spiritueel ontwaakt ZIJN betekent dat je aanvaardt wat zich aandient, geen weerstand biedt, je niet hecht of vastklampt aan de ervaring, doorziet dat elke ervaring zich weliswaar door jou heen manifesteert, maar dat je jezelf deze niet kunt toe-eigenen. Spiritueel ontwaken houdt in dat je weliswaar gewoon je leven leeft, maar tegelijkertijd doorziet dat in werkelijkheid het leven jou leeft. We ZIJN "energie in beweging". 
Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Waarin spreken Non-dualiteit en Zelfrealisatie elkaar tegen?

Non-dualiteit en zelfrealisatie staan ogenschijnlijk loodrecht tegenover elkaar. Vanuit de non-dualiteit ontdekken we dat onze body/mind slechts een brandpunt  is van levensenergie.  Een golf in de oceaan waar we ons zelf mee identificeren als een afgescheiden deel. Veel mensen die met non-dualiteit bezig zijn blijven hangen in de theorie en stoppen als het ware met voelen en met leven. Ze wéten dat ze toch "niets" zijn!
Bekeken vanuit de zelfrealisatie weten we dat elk mens over een unieke persoonlijkheid beschikt en zich laat voortstuwen door het intrinsieke verlangen om optimaal tot bloei te komen. Vanuit het verlangen naar zelfrealisatie bekeken willen we niets laten liggen en "alles" leven. Juist in de dualiteit, in de duale wereld waarin alles een "illusie" is en in het onderscheidt tussen de persoonlijke unieke diversiteiten, komen we voluit tot leven.
Waarom dan toch non-dualiteit & zelfrealisatie? Wat is dan non-duale zelfrealisatie?

Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Non-duale zelfrealisatie - de ware levenskunst

Non-duale zelfrealisatie houdt in dat je het leven voluit leeft en al jouw unieke manifestatie potentieel in vrijheid benut (laat benutten). Niet zozeer vanuit een illusionair maakbaarheidsideaal, maar precies overeenkomstig jouw blauwdruk. Alles op zijn eigen tijd. Je biedt geen weerstand meer aan dat wat door jou heen geleefd wil worden. De levensenergie kan in vrijheid door jou heen stromen en manifesteren.  

Enerzijds ben je dus een "niet-iemand". Het leven is onpersoonlijk. Anderzijds manifesteert het leven zichzelf door jou heen, precies overeenkomstig jouw persoonlijke kenmerken. De kenmerken die horen bij jouw body/mind. De body/mind is onpersoonlijk bezield door de levensenergie en wordt door de body/mind via de persoonlijkheidskenmerken geleefd en waargenomen.

Ware levenskunst

Neem als voorbeeld een bloem. Ik heb geen idee of een bloem zich er van bewust is, maar door de bloem heen manifesteert zich een levenskracht die de bloem volledig tot bloei brengt., overeenkomstig haar soortelijke kenmerken. De bloem ervaart geen twijfel over de vorm van haar blaadjes, de kleur van haar bloem, de nectar die zij overvloedig ter beschikking stelt. Het bescheiden boterbloempje vergelijkt zich niet met de trotse pioenroos. Elke verschijningsvorm is precies goed zoals die is. Zo is in essentie ook het leven van ons als mens. Osho zegt daarover: "Ooit een boom horen klagen?"

Ware levenskunst- spiritueel ontwaakt ZIJN is onze natuurlijke staat van ZIJN. We kunnen dit zelf ook zo ervaren als we enerzijds ten volle "JA" zeggen tegen alles wat zich door ons heen wil manifesteren en anderzijds daar geen enkele persoonlijke betekenis, identiteit, zelfbeeld, schuld, schaamte of gehechtheid aan op hangen. Het is een taaie weg om te gaan, maar jij herkent vast ook dat je geen andere keuze lijkt te hebben. Ik kan het niet leuker maken, maar wel gemakkelijker. Ik begeleid jou graag in dit proces!

Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Zeg jij ook JA tegen het leven?

Intuïtief en moeiteloos volg je jouw levensstroom, de levensstroom die je bent. Je leeft je levensmissie, geeft gehoor aan je verlangens, volgt je intuïtie, geeft je over aan het leven zoals zich dat door jou heen manifesteert. Ontvankelijk voor alles wat zich aandient, in open gewaar zijn. Je weet dat je geen controle hebt, geen invloed kunt uitoefenen, dat jij niet de veroorzaker bent evenmin als het middelpunt waar alles om draait. Je zegt "JA" tegen het leven! 


JA!
Uiteindelijk verlangen we allemaal naar als ervaringen van rust, vrede, vrijheid, overvloed, liefde, waarheid etc. Het gemis hieraan schuurt en brengt ons in onze zoekmodus. Zelfonderzoek is dé sleutel naar het verwezenlijken van je verlangens en ambities. Alles wat je zoekt, zit al in jezelf. Maar dat geloof je niet, want in dat geval had je het toch wel een keer gevonden?  Ik kan je helpen bij je zelfonderzoek zodat jij de bevrijdende waarheid over jezelf leert kennen. Ik zie je - ik wéét wie je bent.