zelfrealisatie

Professioneel Medium 

heldervoelend - helderwetend - helderziend

ik zie je - ik wéét wie je bent

Hoe werkt het?

Medium en spirituele begeleiding- hoe werkt het?

Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Professioneel medium

Als professioneel medium maak ik gebruik van mijn mediamieke kwaliteiten om af te stemmen op jou (jouw energie). Wanneer je in een complexe situatie zit met een geliefde, kind, ouder,  vriendin, collega, etc. dan kan ik ook op deze persoon afstemmen. In dat geval vraag ik altijd om de voornaam en de leeftijd.

 Mijn mediamieke kwaliteiten concentreren zich, in het Hier en Nu, op het energiesysteem en de innerlijke belevingswereld van jou en/of de ander.

Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Heldervoelend

In de afstemming voel ik fysieke sensaties, jouw emotionele belevingswereld, weerstanden, angsten en verlangens. Niet allemaal tegelijk, maar precies dat wat in het Hier en Nu relevant is voor jouw zelfonderzoek en die aansluiten op jouw verlangen naar Antwoorden en Inzichten.
Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Helderziend - Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Aanvullend op mijn heldervoelende waarnemingen krijg ik meestal beelden te zien. Deze beelden dienen als extra informatie en komen meestal in de vorm van een archetypische metafoor.
 Een archetypische metafoor is een krachtig beeld waarin het antwoord en inzicht zich concentreert en laat samenvatten.  Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.
Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Helderwetend

Helderweten houdt in dat antwoorden en inzichten zich in mij openbaren tijdens het gesprek. Jij stelt je vragen, vertelt iets over je dilemma, relatieprobleem, complexe situatie, zingevingsvraagstuk, etc. Terwijl ik luister en afstem komt bij mij het wéten op mbt de onderliggende problematiek en de helende richting. Het komt ook voor dat ik zelf nog niet weet wat ik ga zeggen, maar al pratende komen de helpende antwoorden en helende inzichten.
Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Toekomstvoorspellingen - helpen niet

Er wordt mij vaak gevraagd naar een toekomstvoorspelling. Een toekomstvoorspelling heeft echter de potentie je erg ongelukkig te maken.

 De vraag naar een voorspelling komt voort uit het verlangen om moeilijke gevoelens (spanning, onzekerheid, (faal)angst) niet te hoeven doorleven. De toekomstvoorspelling is een (tijdelijke) oplossing voor het probleem van het niet om kunnen gaan met moeilijke gevoelens. Maar helaas werkt dat net als alcohol of een andere verdovend middel. Je raakt er aan “verslaafd”, maar het lost je probleem niet op. Het niet kunnen toelaten van ongemakkelijke gevoelens, het niet durven toelaten van ongemakkelijke gevoelens, leidt tot depressie. Het probleem is dus niet de onzekere toekomst, het onderliggende probleem is de overtuiging dat er iets mis kan gaan. 

 Wat een perfect startpunt voor zelfonderzoek!

Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Channelen overleden personen- waarom niet?

Channelen van overleden personen, daar heb ik persoonlijk helemaal niets mee. De overleden personen weten nu heus niet meer over jou dan dat ze wisten toen je nog leefde. Alles wat jij moet weten over jou zelf is via jezelf toegankelijk.

Onopgeloste issues met overleden personen

Wanneer er sprake is van gevoelens van schuld, loyaliteitsconflicten, onzekerheid over de liefde van de overleden persoon voor jou, dan kunnen we deze o.a. via de ingang van het systemisch werk (opstellingen) onderzoeken en helen, waar nodig.
 Meestal echter is er sprake van een projectie van deze gevoelens op de overleden persoon en kunnen we de oorzaak in jezelf terugvinden en helen.