familie-opstellingen systemisch werk

Systemisch coachen


De helende bewegingen vanuit het systemisch werk

familie-opstellingen - organisatie-opstellingen

Hoe werkt het?

Systemisch coachen en opstellingenwerk

Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Systemisch coachen

Systemisch coachen houdt in dat ik bij de spirituele begeleiding van jou, gebruik maak van de kennis- en ervaring uit het systemisch werk. Familie-opstellingen is een belangrijk onderdeel van het systemisch werk, zoals dat door Bert Hellinger is ontwikkeld. 

Van nature ben ik een systeemdenker en heb ik een goed ontwikkeld systemisch bewustzijn. Daarnaast ben ik opgeleid tot begeleider van familie-opstellingen. Ik heb veel ervaring met de universele wetten die zich in elk systeem laten gelden.
Mijn systemische wijsheid zet ik in om verstrikkingen te ontwarren en helende bewegingen in te zetten, opdat rust en liefde weer kunnen stromen.

Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Wat is een systeem?

Als individu staan we nooit alleen. We zijn allemaal verbonden met systemen, die op hun beurt weer deel uit maken van grotere systemen. Met sommige systemen zijn we onlosmakelijk verbonden, zoals ons familie-systeem. Een ander voorbeeld hiervan is het systeem van de plaats waar we wonen. Deze systemen maken weer deel uit van het grotere systeem van onze samenleving.
 Er zijn ook systemen waarbij je zelf kunt bepalen of je er lid van wilt zijn of niet. Voorbeelden hiervan zijn de voetbalclub of facebook. Wordt je lid van een dergelijk systeem, dan kom je niet alleen direct in aanraking met de systemische wetten van dit systeem, maar je bent er ook aan onderhevig. 
Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Verbinding - hoor je er echt bij?

De eerste wet van het systeem betreft de (ver)binding met het systeem. Het is belangrijk je bewust te zijn van en erkenning te geven aan jouw binding met het systeem, evenals dat “het systeem” jouw deze erkenning geeft. Buitengesloten worden of jezelf onttrekken aan een systeem leidt vrijwel altijd tot problemen die doorwerken in je persoonlijke leven.
Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Ordening - welke plek is er voor jou?

De tweede van het systeem betreft de ordening. Dit gaat over de plek die jij in het systeem inneemt. 

In een systeem heeft elk lid een eigen plek / positie. Stel je voor wat er gebeurt als tijdens een voetbalwedstrijd de keeper van een team ineens besluit geen keeper meer te willen zijn en voor in de spits gaat spelen. Ongetwijfeld zal een andere veldspeler zich snel aar het doel haasten om de leegte daar op te vullen. Maar een veldspeler mag de bal niet met zijn handen aanraken en kan zijn nieuwe “taak” als keeper niet naar behoren vervullen. Dit een metafoor voor wat er gebeurd wanneer een kind om welke reden dan ook op de plek van een ouder komt te staan of wanneer een directeur onvermijdelijke moeilijke beslissingen uit de weg gaat. Het systeem functioneert niet meer naar behoren en dat belemmert jou in jouw functioneren en ervaren van levensgeluk.

Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Balans - je geeft, maar ontvang je ook?

De derde systemische wet betreft balans. In een systeem moet er altijd sprake zijn van een balans in geven en nemen, een balans in de beschikbare ruimte voor elke deelnemer. Als je een betalend lid bent van de voetbalclub maar nooit mag spelen in het team waarbij je bent ingedeeld, dan ontstaat er onbalans en daarmee onvrede. In een relatie is het belangrijk dat geliefden elkaar in vrijheid, zonder verborgen agenda, kunnen geven en van elkaar kunnen ontvangen(!). Tussen ouders en kinderen echter stroomt de energie door de generaties heen. Ouders geven onvoorwaardelijk aan hun kinderen. Goed “gevulde” kinderen kunnen weer onvoorwaardelijk doorgeven aan hun kinderen. Onbalans leidt tot gevoelens van afwijzing, eenzaamheid, onzekerheid en bijvoorbeeld faalangst.
Flavo Horusoog Jouw Antwoorden

Systemisch coachen bij spirituele begeleiding langs jouw levenspad.

Veel problemen op het vlak van relatie, werk en familie komen voort uit de systeemdruk die bij jou is terechtgekomen als gevolg van een verstrikking in het systeem waar jij deel vanuit maakt. Veel mensen nemen (onbewust) uit liefde voor hun systeem deze druk op hun schouders. Ook grotere levensvraagstukken m.b.t. zingeving en levensgeluk vinden vaak hun oorzaak in een verstoorde binding, ordening of onbalans in het systeem. Of er een systemische verstrikking speelt, kun je vaak herkennen aan het gevoel dat je wel wéét dat er iets niet goed gaat in je leven, maar je zelf onmachtig lijkt daar verandering in aan te brengen. In dat geval is het zeker waardevol om ook in het systeem te kijken waar jij deel vanuit maakt. 

Ik help jou de verstrikkingen te ontwarren en een bevrijdende helende beweging in te zetten.