Een fris stel twintigers en een kind, redden ze het samen?
13 november 2020 
15 min. leestijd

Een fris stel twintigers en een kind, redden ze het samen?

Universele wetten bij relatieproblemen ontdekken.

Een voorbeeld van relatieproblemen uit mijn praktijk.

verwachtingen en relatieproblemenAlex (25) en Roby (22), een fris en fruitig stel, beide met een stevige persoonlijkheid. Alex, type jonge hond, veel energie en levenslust, wil alles doen. Maar heeft zowel sturing als veel bevestiging nodig. Roby, veel meegemaakt, vroeg “volwassen” en staat nu al als een Leeuwin voor haar gezin. Het is overduidelijk dat ze stapelgek op elkaar zijn, toch zijn er grote relatieproblemen.

Roby is teleurgesteld in Alex. Ze had verwacht dat Alex na de geboorte van hun kind zich wel zou transformeren van een jonge hond in een leeuw. Ze had verwacht dat hij, net als haar vader, zich als een steun en toeverlaat zou ontwikkelen voor haar. Ze houdt hem kort. Alex doet zijn best, vind zelf ook dat er heel veel goed gaat, maar hij wil ook gewoon lol kunnen blijven maken in het leven.

Ook Alex is teleurgesteld. Eerst hadden ze ongelooflijk veel plezier samen en was hij de gangmaker in hun relatie. Na de geboorte van hun kind kan hij niets goed meer doen. Het lukte hem idd niet om vanaf het begin zijn rol als vader helemaal goed op te pakken. De reden waarom, daar zijn de meningen ernstig over verdeeld.

De schoonmoeders hebben het gedaan!

relatieproblemen door schoonmoedersAlex legt de oorzaak van hun relatieproblemen neer bij de moeder van Roby. Roby en haar moeder zijn zo hecht dat hij het gevoel heeft dat er voor hem geen ruimte meer is om zijn rol als partner en vader in te nemen. Roby vind dat een zwak excuus en is geenszins van plan om haar moeder iets meer op afstand te zetten ten gunste van Alex. Haar moeder is haar beste vriendin. Als Alex een echte vent is, dan moet hij dat maar bewijzen dat hij het waard is om naast haar te gaan staan. Zij ervaart Alex als emotioneel onbetrouwbaar.

Alex is ook nog erg close met zijn ouders. Eerst woonden ze zelfs naast zijn ouders, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Alex is zeer loyaal aan zijn familie en gunt het zijn ouders om opa en oma te zijn van hun kleinkind. Roby vindt echter dat zijn ouders op een emotioneel onveilige wijze met hun kleinkind (en ook met Alex zelf) omgaan en houdt contact af. Wat tegen het zere been van Alex is, want de ouders van Roby zien hun kleinkind meerdere malen per week, de ouders van Alex zien hun kleinkind veel minder.

Relatieproblemen oplossen of scheiden?

Alex en Roby zijn beide erg gemotiveerd hun relatieproblemen op te lossen. Roby ziet wel in dat zij op een perfectionistische wijze de lat erg hoog legt en het leven graag onder controle wil houden. Dat is haar manier om te voorkomen dat de traumatische ervaringen zich nog eens zouden kunnen herhalen. Alex koestert zijn levenslustige innerlijke diamant en laat zien dat hij heus wel wil “leren en ontwikkelen”, maar dat hij het niet laat gebeuren dat zijn eigenheid in levenslust en avontuurszin hem wordt afgenomen.

Roby geeft echter ook steeds vaker aan dat ze het niet meer ziet zitten en wil scheiden. Ze ervaart het voor zichzelf niet aanvaardbaar om haar controle los te laten. Ze stelt zich daarbij voor dat zij de volledige ouderlijke macht naar zich toe kan trekken. Alex gelooft dat wanneer ze gaan scheiden hij hun kind alleen nog maar in het bijzijn van Roby te zien kan krijgen.

8 universele wetten en wijsheden van toepassing bij de relatieproblemen van Alex en Roby.

universele wetten in relatiesNadat de relatieproblemen verhelderd zijn en er inzicht is ontstaan bij Roby en Alex over wat er allemaal bij hen speelt hebben we veel geïnvesteerd in (h)erkenning en aanvaarding van de realiteit en het verwerken van teleurstellingen. Toch bleef het lastig voor Alex en Roby om hun weg te vinden in het leven met elkaar, hun gezin en hun ouders.Om Roby en Alex te helpen heb ik op een gegeven moment de universele wetten beschreven die zij als richtlijn kunnen aanhouden wanneer ze het oneens zijn over de relatie met elkaar, met hun kind, met hun ouders en schoonouders. Dit is wat er allemaal bij hen speelt en waar ze richting aan kunnen ontlenen.

1. Emotionele onafhankelijkheid van de ouders.

Pas rond ons 30e levensjaar vindt het schakelmoment plaats waarop we volledig kunnen terugvallen op onze individuele innerlijke autoriteit. Dit betekent dat we tot dat moment in meer of mindere mate ons nog emotioneel afhankelijk voelen van onze ouders. Tot die zijn zijn we nog niet in staat ons werkelijk emotioneel volwassen te gedragen. (Deze universele wet is gebaseerd op het moment van de de terugkeer van Saturnus)

Alex en Roby zijn beide nog lang geen dertig en het is daarom van belang dat zij aan elkaar onderkennen dat hun ouders voor hen allebei nog een factor van belang zijn in hun persoonlijke ontwikkeling naar emotionele volwassenheid.

2. Verandering is de enige zekerheid

Net als alles wat leeft is ook een relatie continue in beweging en ontwikkeling. Om een liefdevolle en harmonieuze relatie in stand te houden heeft deze continue investering in tijd en aandacht nodig. Men zegt dan ook wel: “relatie is een werkwoord”. (Alles wat je aandacht geeft, groeit.)
Alex vind het belangrijk dat hij en Roby samen blijven investeren in het samen plezier maken en dat ze best wat vaker oppas kunnen regelen of hun kindje daarbij mee kunnen nemen. Roby vind dat ook belangrijk, maar wil hier uitvoering aan geven door thuis te blijven en samen thuis te sporten of spelletjes te doen. De argumenten die hierbij gehanteerd worden lijken me wat manipulatief en laat ik daarom maar even buiten beschouwing. Duidelijk is dat hier de belevingswerelden van “de speelse jonge hond” en “de standvastige leeuwin” botsen wat het vinden van een bevredigend compromis bijna onmogelijk maakt. Het inzicht dat alles groeit en ontwikkelt, hun kindje steeds ouder wordt en er daardoor steeds weer andere mogelijkheden ontstaan brengt enige lucht. Niets blijft zoals het is, continue verandering is de enige zekerheid en brengt steeds weer nieuwe mogelijkheden.

3. In een vitale relatie gaat je geliefde voor je kind, ouders of bezigheden.

In een vitale relatie gaat onze geliefde voor de kinderen(!). Binnen het systeem van het gezin zijn de gezinsleden met elkaar verbonden en hebben binnen dit systeem voorrang op mensen die geen deel uit maken van dit gezinssysteem.  (Systemische wetten – Familie-opstellingen )
Voor Alex en Roby is het nog een hele toer om deze universele wet juist toe te passen.

3.1 Kinderen – de kinderen komen na de ouders

In een relatie is het belangrijk dat geliefden elkaar onvoorwaardelijk steunen en de verantwoordelijkheid nemen om de relatie als hoogste prioriteit te ervaren. Zelfs de kinderen komen niet op de eerste plaats. Natuurlijk zetten ouders zich gezamenlijk maximaal in om een omgeving te creëren waarin de kinderen zich veilig en geliefd voelen, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De belangrijkste voorwaarde om dit aan je kind te kunnen geven is een vitale relatie van de ouders. Wanneer geliefden prioriteit geven aan hun rol als papa en mama in plaats van aan de relatie, verleggen zij daarmee, onbedoeld, de verantwoordelijkheid voor de relatie naar het kind.

Nu hun kindje 1,5 jaar is en langzaamaan lost komt van de volledige symbiose met de moeder en een eigen “ik” gaat ontwikkelen is de tijd rijp voor Alex om zijn terrein als partner en geliefde terug te veroveren. Het is de taak van Alex om moeder wat los te maken van de symbiotische relatie maar haar kind en om wat ruimte te creëren voor hun kindje om zichzelf te ontwikkelen. Tevens is dit het moment om zijn positie als geliefde naast Roby weer in te gaan nemen. Alex begrijpt dit intuïtief, maar handelt nog vanuit de afwijzing die hij ervaren heeft. Roby durft daarom nog niet helemaal te vertrouwen op dit proces en houdt de touwtjes daarom nog stevig in handen.

3.2 Familie – partners nemen verantwoordelijkheid voor de relatie met hun eigen familie
Voor een vitale relatie is het van belang dat beide geliefden elkaar onvoorwaardelijk steunen in de omgang met familie. De man stelt zijn vrouw altijd boven de relatie met zijn moeder en vader. De vrouw stel haar man altijd boven de relatie met haar vader en moeder.
In het geval van conflicten tussen jouw geliefde en jouw ouders laat je hen dit niet zelf “uitvechten”. Het is het ten allen tijde jouw verantwoordelijk om de situatie in goede banen te leiden. Dit doe je door enerzijds jouw geliefde onvoorwaardelijk te steunen. Anderzijds doe je actief een beroep op jouw ouders. Je vraagt hen om jou, als hun kind, onvoorwaardelijk te steunen in jouw wens jouw relatie harmonieus te laten verlopen. Als het nodig is, vraag jij hen, om als oudere de meest wijze te zijn. Je vraagt hen de mogelijke belediging / afwijzing die ze ervaren niet al te persoonlijk te nemen. Je vraagt hen hun schoondochter / schoonzoon te accepteren als de geliefde waar jij voor kiest en omwille van de relatie met hun kind / kleinkinderen zich terug te trekken uit het conflict. Van lange tenen wordt niemand beter.
Tegelijkertijd bespreek je met je geliefde wat jouw ouders ervaren in de relatie. Je onderzoekt samen met je geliefde welke mogelijkheden jullie zien om gezamenlijk de relatie met jouw ouders te verbeteren.  (Zie ook punt 5.)

Volgens Alex stelt Roby haar moeder voor op hem. Roby ontkent dat niet, maar legt uit dat zij deze keuze wel moet maken omdat ze de steun die ze vindt dat ze nodig heeft wel van haar moeder krijgt en niet van Alex. Voor Roby is haar moeder haar beste vriendin en steun en toeverlaat (wat op zichzelf gezien haar leeftijd niet onlogisch is, zie punt 1.) Alex probeert inmiddels zijn ruimte terug te veroveren, maar Roby steunt hem daarin onvoldoende. Ze laat het hem zelf uitzoeken met haar moeder wat hem in een onmogelijke positie brengt.

3.3 Werk – sport – hobby’s hebben hun eigen plek binnen de relatie

Werk is belangrijk. Zowel om onszelf te ontwikkelen en tot ontplooiing te komen alsook om genoeg geld te verdienen om ons gezin te kunnen onderhouden. Toch is het voor een vitale relatie van belang er altijd oog voor te houden dat er voldoende tijd en energie overblijft om te kunnen investeren in onze geliefde en gezin. Natuurlijk geldt voor zowel kinderen, familie en werk dat het mogelijk is dat er gedurende een bepaalde, maar wel afgebakende, tijd er iets is wat alle aandacht opslokt. Zorg er echter wel voor dat je samen achter deze keuze staat. Spreek met elkaar af in welke mate de balans dan eenzijdig mag doorslaan en hoe lang de situatie mag duren. Spreek ook af dat je met elkaar in gesprek blijft over hoe de situatie bevalt, welke ontwikkelingen je signaleert en of jullie samen vinden dat het zo door kan gaan of toch bijgesteld moet worden.

Alex is een harde werker en doet niets liever dan via zijn werk zijn liefde voor Roby en hun kind tonen. Hij beschikt over veel dynamische energie, is ondernemend en ziet mogelijkheden om, door hard te werken, zijn gezin te geven wat bijdraagt aan hun gezamenlijke levensgeluk. Roby vind echter dat Alex de tijd waarin hij werkt moet begrenzen en veel meer tijd met haar en hun kind moet doorbrengen. Ze vind er niets aan om veel alleen te zijn en in haar eentje steeds de zorg te dragen voor hun kind. Roby vindt het dan ook niets dat hij voor zichzelf begonnen is, omdat hij dan veel minder controle heeft over zijn inkomen en het beslag op zijn tijd. Terwijl Alex juist zegt dat hij door voor zichzelf te ondernemen hij juist meer kan verdienen in minder tijd en dus meer thuis kan zijn. Bovendien werkt hij ook nog vanuit huis. Hoewel ze beiden gericht zijn op hetzelfde doel, liggen de behoeftes en verwachtingen van Alex en Roby om daar te komen, mijlenver uit elkaar!

4. Als ouders van een kind blijf je voor altijd met elkaar verbonden

Als ouders van ons kind zijn we voor altijd met elkaar verbonden. Zodra er uit de relatie een kindje wordt geboren vind er een blijvende verandering plaats in de relatie. Ouders zijn vanaf nu altijd met elkaar verbonden, of ze dat nu willen of niet. Steeds meer wordt ingezien dat kinderen verreweg het beste af zijn als zij in contact zijn met beide ouders. De vader is net zo belangrijk als de moeder. In het geval van een echtscheiding  wordt om een ouderschapsplan gevraagd en zal, wanneer de vader vraagt om een gelijkwaardige omgangsregeling vraagt, dit in principe toegewezen worden.

Roby dacht aanvankelijk dat het mogelijk is dat zij bij een echtscheiding de omgangsregeling met hun kind zo kan beïnvloeden dat de in haar ogen niet goed zorgende, nalatige vader (Alex) min of meer buiten spel kan zetten en het kind helemaal voor zichzelf kon opeisen. Maar zo werkt het vrijwel nooit en is hier ook zeker niet aan de orde!

5. Opa’s en oma’s zijn belangrijk voor een kind – omgangsrecht

Bij de geboorte van een kind worden zowel ouders als schoonouders Oma en Opa van het kind van hun eigen kind. Het kind hoort voor 50% bij beide families. Het is in het belang van het kind om beide families goed te leren kennen om in de omgang met beide opa’s en oma’s innerlijke steun en vertrouwen op te kunnen bouwen. In veel landen wordt ingezien dat het contact met opa’s en oma’s zo belangrijk is voor het kind dat ook zij, in geval van een echtscheiding, recht hebben op een omgangsregeling. In Nederland maakt de omgang met opa’s en oma’s deel uit van het verplichte ouderschapsplan dat bij een eventuele echtscheiding op last van de rechter moet worden opgesteld.

Roby ervaart de situatie voor haar kind in de omgang met haar schoonouders als niet veilig genoeg volgens haar. Ze is moe van haar strijd hierin en wil dat Alex zijn ouders op afstand houdt. Bij een eventuele scheiding wil ze proberen te voorkomen dat hun kind niet zonder haar toezicht bij de ouders van Alex kan verblijven.  

6. Instinctieve reacties – vechten, vluchten, vermijden of bevriezen

In geval van stress, b.v. als gevolg van overvraagd worden, reageren mensen verschillend. De meest voorkomend reacties vallen onder de noemers vechten, vluchten, . Dit zijn primaire reacties die we meestal niet kunnen voorkomen. Wel kunnen we er op terug komen zodra we bij onszelf bemerken dat we in zo’n primaire reactie zijn terechtgekomen.
Van emotioneel volwassen mensen mag worden gevraagd dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun primaire reactie en weer terug in verbinding gaan met hun geliefde en met de situatie die de stressreactie heeft veroorzaakt. Het is dan niet van belang dat de situatie die de primaire reactie heeft veroorzaakt meteen wordt opgelost om verder te kunnen. Erin aanwezig blijven met je aandacht en gevoel is genoeg. Er dient zich dan meestal vanzelf een inzicht / oplossing aan die recht doet aan wat nodig is om de stress te verminderen.

7.  Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus

mannen-komen-van-mars-vrouwen-van-venusMannen komen van Mars, Vrouwen van Venus. De titel van de welbekende populair-wetenschappelijke bestseller. Je kunt natuurlijk niet alle mannen over één kam scheren en evenmin alle vrouwen, maar wát de oorzaak ook is, er zitten wel kernen van waarheid in de wijze waarop een meer mannelijk georiënteerd brein en een meer vrouwelijk georiënteerd brein van elkaar verschillen.

Ook bij Alex en Roby spelen onderstaande karakteristieke verschillen tussen man en vrouw.

7.1 Communicatie

Op het vlak van communicatie in de relatie gaat het best vaak fout tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen verschillen fundamenteel in datgene wat zij verwachten van hun geliefde in de dagelijkse communicatie. Mannen zijn vaak geneigd te denken in oplossingen. Als een man luistert naar het verhaal van zijn geliefde dan denkt hij oprecht jou te helpen met het stellen van oplossingsgerichte vragen en het aanbieden van panklare oplossingen.

7.2 Oplossing = liefde

De meeste mannen willen niets liever dan dat het goed gaat met hun vrouw en zetten zich graag in voor een oplossing van haar probleem. Door mee te denken en oplossingen aan te dragen tonen zij hun liefde en verbinding. Het doel van een man bij communicatie over een probleem is het zo efficiënt mogelijk op te lossen en over te gaan op de orde van de dag. Voor een vrouw echter staat het aanbieden van een oplossing voor het probleem zo ongeveer gelijk aan de ontkenning van het probleem. Het benoemen van een oplossing staat voor haar gelijk aan: “hou er nu maar over op”. Dat maakt dat een vrouw zich snel onbegrepen en eenzaam voelt in de relatie.

7.3 Complexe emotionele binnenwereld

Vrouwen beschikken in zijn algemeenheid over een veel meer complexe emotionele binnenwereld dan mannen.  (Testosteron heeft het effect op de verminderde waarneming van  complexe emoties.) In de communicatie stelt een vrouw zich vaak meer kwetsbaar op en benoemt wat er allemaal in haar omgaat met betrekking tot de situatie. Alles wat er leeft en speelt in haar heeft bewuste aandacht nodig. Door dat wat er in haar binnenwereld leeft te benoemen wordt het tegelijkertijd bewust doorvoeld en geordend.
De meeste vrouwen zijn zich ervan bewust dat wanneer een complexe situatie goed doorvoeld en geordend is, de antwoorden, richtingen en oplossingen zich vanzelf van binnenuit aandienen. Een antwoord of oplossing van “buitenaf” sluit daarom zelden goed aan op de situatie.

7.4 Luisteren – klankboarden

Het is voor de man de kunst om alleen te luisteren en zo nu en dan een vraag te stellen die spontaan in hem opkomt terwijl hij luistert naar haar verhaal. De vraag is er op gericht nog beter te begrijpen wat er in haar omgaat en verwijst niet richting een oplossing. Een man is zich er tijdens het luisteren van bewust dat hij gewoon achterover kan leunen en niet hoeft te werken om een oplossing aan te reiken. Mogelijk wordt hem gevraagd wat hij zou doen in deze situatie. In dat geval kun je een antwoord geven, maar jezelf ondertussen wel realiseren dat zij er toch niets mee gaat doen….


7.5 Ruimte en begrip voor elkaar

Als vrouw is het wel zo lief dat je je realiseert dat je het uiterste vraagt van je man als hij tijdens het luisteren naar je verhaal niet met oplossingen mag aankomen. Komt hij toch met een oplossing of oplossingsgerichte vragen, realiseer je dan dat hij je hiermee niet afwijst maar juist wil helpen. Waardeer hem daarvoor, vraag hem of hij toch nog wil / kan horen wat je verder allemaal nog wilt vertellen en ga door met je verhaal.

Als man is het wel zo lief dat je je realiseert dat je vrouw er niet op uit is om te zeuren of overmatig aandacht te vragen. Zij heeft tijd nodig om te voelen en te ordenen en neemt daarmee zelf de verantwoordelijkheid voor haar eigen situatie.

Als zij niets doet met jouw oplossing dan is dat niet omdat ze jou niet serieus neemt of het niet enorm waardeert dat je luistert. Het betekent alleen maar dat zij het innerlijk nog onvoldoende doorvoeld en geordend heeft.

8. Yin / Yang – universele wet in relaties volgens de TAO

Yin - Yang relatieproblemen humorIn elke relatie is de vrouwelijke Yin energie de navigator, het kompas waar de relatie op vaart. De mannelijke Yang energie is de manifesterende factor. De vrouwelijke energie in de relatie weet wat iedere betrokkene in de relatie nodig heeft en wat in het belang is van het grotere geheel van de relatie en de omgeving. De mannelijke energie in de relatie mag leren vertrouwen, volgen en mogelijk maken.
Binnenkort volgt een blog-artikel met meer uitleg hierover.  De afbeelding hiernaast is natuurlijk een grapje, mét een serieuze ondertoon.

In de relatie van Alex en Roby is achterdocht geslopen over elkaars intenties. Alex vraagt zich af of Roby hem niet steeds kleineert zodat zij de hechte relatie met haar moeder kan rechtvaardigen. Roby vraagt zich af of Alex wel echt van haar houdt en wel echt in haar en hun kind geïnteresseerd is.

In een ideale situatie is er sprake van wederzijds vertrouwen in elkaars intenties. De man (mannelijke energie – hoofd) vertrouwt op de intuïtie en compassie van zijn vrouw (de vrouwelijke energie – hart). De vrouw vertrouwt het haar man toe dat hij de praktische organisatie en/of de praktische uitvoering in overgave ter hand neemt. Omdat tegenwoordig veel vrouwen niet meer durven te staan voor hun vrouwelijke “autoriteit” en als gevolg daarvan geen duidelijke leiding (vanuit het hart) geven aan hun relatie, voelen mannen intuïtief aan dat ze niet kunnen vertrouwen op hun vrouw. Dit is een belangrijk bron van relatieproblemen.

Huidige situatie

Voor Roby is het een bittere pil om te ontdekken dat zij haar gezinsleven niet haar eigen hand kan zetten. Alex is nog een jonge vent en heeft zijn tijd nodig om naar emotionele volwassenheid te groeien. Ze moet “inleveren” op haar verwachtingen, haar teleurstellingen verwerken en zich schikken in dat wat binnen haar relatie met Alex maximaal haalbaar is. De zwakste schakel is bepalend. Dat is frustrerend als je jezelf als de sterke schakel beschouwd.

De perfect veilige omgeving die Roby wil hanteren voor hun kind komt natuurlijk voort uit haar grootste liefde voor hun kind, maar het idee is wel geboren uit een diepe angst voor een onveilige wereld. De helende beweging voor Roby ligt in het zelfonderzoek middels innerlijke kind werk en haar kind als ultieme spiegel voor de relatie met haar innerlijke kind te aanvaarden.

Het grote geschenk van Alex in haar leven, als vader van haar kind, is zijn volharding om zijn kostbare “zelf” niet op te geven. Alex biedt Roby de kans om uiteindelijk te verzachten en te ontspannen in haar harnas van perfectie.

Over de schrijver
Iris Lenderink (1966) Spiritueel coach | Professioneel Astroloog | Heldervoelend - Helderwetend - Helderziend | Begeleider familieopstellingen | Spiritueel leraar en levenscoach voor non-dualiteit, zingeving en ontwaken
Reactie plaatsen